21 Mart 2017 Salı

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ - Abbas Gökçe

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Düşman sarmış her yanı, gökte kara bulutlar;
O yokluklar içinde kaybolmuştu umutlar!..
Yedi düvel birlikte yüklenmişler boğaza;
Aldırmadan mevsime, bakmadan kışa, yaza.
O amansız düşmanlar kıyımıza varmıştı;
Bomba, tüfek, top sesi her tarafı sarmıştı!..
Siperinde Mehmetçik; Allah, Allah sesi var;
Mühimmatı değildi, düşmanlarınki kadar!..
Kalpte vatan sevgisi, en büyük güçtü ona;
Bu uğurda şehitlik elbet bir hiçti ona!..
Al bayrağın üstünde şanlı yıldız ve hilâl;
Conk Bayırı, cephede yine Mustafa Kemal!..
Dokuz yüz on beş yılı ve martın on sekizi;
Bir ferahlık kapladı; yeri, göğü, denizi!..
Türk gücüyle inledi o gün mağrur düşmanlar,
Zafer marşı dinledi o gün mağrur düşmanlar...
Görmemişti tarihler böyle çetin bir savaş;
Yüz binleri püskürttük bir gecede arkadaş!
O yokluklar içinde harikalar yarattık;
Mağlup edip düşman›, cehenneme fırlattık!..
Kimi öldü denizde, esir düştü kimisi;
Düşmanları bir anda vurdu “Nusrat Gemisi”!..
Zafer öyle büyük ki, buna paha biçilmez;
Bütün dünya öğrendi “Çanakkale geçilmez!..”
Abbas GÖKÇE

18 Mart 2017 Cumartesi

18 BEYİTTE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

102. YILINDA, 18 BEYİTTE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ...
ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA SAYGIYLA.
Bir haykırışla dünya, oynamıştı yerinden
Ders almıştı milletler Türklerin zaferinden
Tek bir yürek gibiydi; Trakya, Anadolu
Asrın şanlı sayfası olmuştu Gelibolu
Setler çekiliyordu, ilden Kilitbahire
Ve boğaz daraldıkça, benziyordu nehire
Ulu bir duvar oldu, kıyıda Conkbayırı
Çözemedi düşmanlar bu zekayı, bu sırı
Yüzen bir efsaneydi Nusret Mayın Gemisi
Oldu tüm tayfasıyla bu vatanın hamisi
Askere yatak döşek, olmuş iken siperler
Şanlıydı vatan için vuruşan o neferler
Vardı koca yürekler, silah olmasa bile
Düşmana cephe dardı, Türklereyse nafile
Vatan için verirken, Türk cengaver el ele
Onsekiz Mart Onbeşte şahlandı Çanakkale
Duyuldu her cepheden, Seyit’in top atışı
Güç verdi askerlere, gemilerin batışı
Düşüp şehit olurken, asker “Kınalı Ali”
Bir sembol oluyordu O’nun bu en son hali
Savaşırken düşmanlar sömürgenler adına
Vatanını savunan Türk erdi muradına!
Birer süngü olmuştu askerlerin bakışı
Ürkütmüştü düşmanı tepelerden akışı
Ölmeyi emretmişti bir muzaffer komutan
Cephede vatan için özdeşti bayrak ve kan
O gün o cephedeki, Yarbay Mustafa Kemal
Atamız sayesinde sağlandı bu istiklal
Bu vatan toprağında şehitlerin kanı var
Bu kanlarla kovuldu emperyalist canavar
Kutsaldır bu ülkenin her köşesi, her yanı
Belgedir buna şanlı, Çanakkale Destanı
Harcı kanla karıldı mümtaz Cumhuriyetin
Çok ağırdır hesabı her bir kötü niyetin
Böyle büyük zaferler atalardan hediye
Var olmalı bu yüzden, vatanımız Türkiye!
Hürdemi Nevzat Bayramoğlu